slogan

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Osiedla Koszyc

Dot.: III/5/2016  posiedzenia Rady Osiedla Koszyce

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam o piątym posiedzeniu Rady Osiedla Koszyce, które odbędzie się o godz.17:00, we wtorek 09.08 2016r., w siedzibie Rady Osiedla Koszyce w Pile, przy ul. Wenedów 8A. Jednocześnie zapraszam Mieszkańców Koszyc do wzięcia udziału w tym posiedzeniu.

W porządku zebrania planuję:

 1. Sprawy regulaminowe
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla o podejmowanych działaniach w okresie pomiędzy IV a V posiedzeniem Rady Osiedla.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Osiedla o podejmowanych działaniach pomiędzy IV a V posiedzeniem  Rady Osiedla.
 4. Informacja i przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla listy zadań wybranych do konsultacji w ramach PILSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017 NA OSIEDLU KOSZYCE
 5. Omówienie przygotowań do IV Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i dorosłych w dniu 20.08.2016 oraz do XI Turnieju Między Osiedlowego o Puchar Prezydenta Miasta, podsumowanie biegu koszyckiego dla dzieci i młodzieży przeprowadzonego w dniu 19.06.2016, oraz  imprezy plenerowej ,,Powitanie Lata” w dniu 25.06.2016r.
 6. Przedstawienie projektów propozycji inwestycji do wykonania na Osiedlu Koszyce w ramach  budżetu miasta na 2017r.
 7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Osiedla
Wiesław Bartoszewicz

LISTA ZADAŃ OSIEDLOWYCH WYBRANYCH DO KONSULTACJI W RAMACH PILSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017 NA OSIEDLU KOSZYCE

OSIEDLE KOSZYCE

 • OKO 01 Budowa ciągu pieszego przy ul. Książęcej.
 • OKO 02 Wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej w ul. Różana Droga.
 • OKO 03 Budowa boiska do piłki koszykowej przy ulicy Kasztelańskiej lub Kazimierza Wielkiego.
 • OKO 04 Budowa boiska do piłki siatkowej przy ulicy Kasztelańskiej lub K. Wielkiego - Osiedle Koszyce.
 • OKO 05 Rekreacyjne zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Kasztelańska-Staropolska-Wenedów działka 95/10 i 95/2.
 • OKO 06 Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Promienną z Kazimierza Wielkiego.
 • OKO 07 Przebudowa skrzyżowania lub montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wyzwolenia z ul, K. Wielkiego.
 • OKO 08 Budowa kortu tenisowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego lub Nad Gwdą.
 • OKO 09 Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego o nowe elementy.
 • OKO 10 Budowa nad rzeką Gwdą siłowni zewnętrznej.
 • OKO 11 Budowa drogi i ciągu pieszego wzdłuż ul. Zakątek.
 • OKO 12 Dokończenie budowy ul. Tartacznej.
 • OKO 13 Budowa wiaty ogniskowo- grillowej Nad Zalewem Koszyckim.
 • OKO 14 Wykonanie i budowa wiaty ogniskowo- grillowej Nad Gwdą.
 • OKO 15 Budowa drogi i chodnika wzdłuż ul. Suchej.
 • OKO 16 Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Królewskiej jednostronnie.
 • OKO 17 System monitoringu wizyjnego strefy placu zabaw i boiska osiedla Zielona Dolina.
 • OKO 18 Instalacja latarni ulicznych w granicy istniejącej zabudowy ulicy Brukowej.
 • OKO 19 Budowa siłowni pomiędzy boiskiem i placem zabaw na osiedlu Koszyce.
 • OKO 20 Budowa pasa parkingowego (kontynuacja) przy ul. Staropolskiej (od ul. Kasztelańskiej do al. Wyzwolenia).
 • OKO 21 Budowa ulicy Nowej od ul. Wspólnej do istniejącego odcinka ul. Nowej.
 • OKO 22 Urządzenie „zielonego” parkingu oraz zagospodarowanie działki 399/2 u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego i Równej.


LISTA ZADAŃ MAŁYCH WYBRANYCH DO KONSULTACJI W RAMACH PILSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017

OSIEDLE KOSZYCE

 • MKO 01 Budowa wiaty autobusowej na przystanku między ul. Wenedów a ul. Światowida.
 • MKO 02 Oznakowanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego od ulicy Widok do alei Wyzwolenia wraz z przejazdami przez te ulice.
 • MKO 03 Zmiana organizacji ruchu w rejonie ulic: Światowida, Rycerska, Wenedów, Kasztelańska na jednokierunkowy, wytyczenie nowych miejsc parkingowych na ww. ulicach.

Jedna osoba może zagłosować tylko raz. Każda uprawniona osoba ma do dyspozycji 5 głosów na zadania małe (po jednym głosie na zadanie) i 5 głosów na zadania osiedlowe (po jednym głosie na zadanie). Aby zagłosować należy skorzystać z jednej z dwóch metod głosowania: za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub w sposób tradycyjny - głosowanie w Urzędzie Miasta Piły i filiach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana. Tam dostępne są karty do głosowania i urny.

Do realizacji przyjęte będą te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego. Przypominamy, że z regulaminu tegorocznych konsultacji zniknął zapis gwarantujący każdemu osiedlu przynajmniej jedno zadanie osiedlowe. Wyniki konsultacji będą zatem zależały od zaangażowania mieszkańców.

Proszę mieszkańców Osiedla Koszyce - Zielona Dolina o wzięcie udziału w głosowaniu a także mieszkańców Piły o pomoc w tym głosowaniu by zmienić oblicze tego Osiedla na bardziej przyjazne i poprawiające wizerunek.

Proszę o zachęcanie swoich znajomych do wzięcia udziału w głosowaniu na inwestycje na Koszycach w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017r oraz przekazywanie tego dalej do swoich sąsiadów, znajomych, kolegów i koleżanek z pracy. Bądźmy raz aktywni

IV Koszycki Turniej Piłki Nożnej

turniej2016 1

Strona 6 z 24

bip logo

 

uwaga

 

logo rafal kalinowski

Początek strony