slogan

Ankieta numer 1 

W celu poznania Państwa preferencji związanych z zakupem towarów codziennego użytku, Tarpil Sp. z o.o. prosi o wypełnienie poniższego anonimowego kwestionariusza.

Ankieta


Ankieta numer 2

Niniejsza ankieta jest anonimowa i stanowi element badań, których wyniki posłużą ewentualnie do dopasowaniu oferty przewozowej do potrzeb mieszkańców ul. Różana Droga, al. Niepodległości, ul. Koszycka, ul Wiosenna, ul. Wałeckiej, ul. Pogodnej, ul. Brukowej i ul. Okrężnej, kierunek Jadwiżyn (przedszkole, Zespół Szkół nr 2, przychodni, market IBI. Serdecznie prosimy o jej wypełnienie. Wypełniony kwestionariusz prosimy oddać Radzie Osiedla Koszyce. Bardzo dziękujemy za współpracę i chęć udzielenia odpowiedzi.

Ankieta

Konsultacje Społeczne Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

W poniedziałek 9 maja rozpocznie się kolejna – czwarta edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy znowu będą mogli zadecydować o przeznaczeniu trzech milionów złotych. Swoje pomysły może zgłosić każdy pilanin, który w 2016 roku będzie miał skończone 16 lat. Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca br.

Podobnie, jak w poprzednim roku projekty będą podzielone na dwie grupy. Pierwsza to zadania, których koszt realizacji wyniesie do 30 tys. zł, koszt realizacji zadań umieszczonych w drugiej grupie, powinien mieścić się w przedziale 30 tys. zł do 300 tys. zł.

Zgłaszane propozycje zadań mają dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Proponowane przedsięwzięcia nie powinny ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej.

Zgłaszane zadanie musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz musi być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. W tym roku można również zgłaszać zadania zlokalizowane na terenie miejskich placówek oświatowych. Przy czym te inwestycje powinny być dostępne dla mieszkańców.

Do zgłoszenia propozycji potrzebny jest formularz, który (od poniedziałku) można będzie pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta (parter na wprost wejścia) ze strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub też wypełniając go bezpośrednio na stronie do czego zachęcamy. Do wniosku można również dołączyć zdjęcia, mapy lub rysunki czy wizualizacje, jeśli będą pomocne. Nie są one jednak obowiązkowe. Prosimy również o wskazanie danych kontaktowych, które pozwolą na wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości, które mogą wystąpić w projekcie.

Wypełniony formularz można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła lub osobiście do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły. Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego należy składać do dnia 10 czerwca 2016 roku.

Bartosz Mirowski

Zasady Konsultacji Społecznych Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Zgłoszenie propozycji zadania do pilskiego budżetu obywatelskiego na 2017 rok

Strona 7 z 23

 

 

  

NOWE DOKUMENTY - zobacz 

(dodane: 16.10.17)   dotyczy: 

pdf  Odpowiedz Prezydenta Miasta Piły z dnia 02.10.2017 dotyczący inwestycji na Koszycach

 

 

bip logo

 

uwaga

 

logo rafal kalinowski

Początek strony