slogan

zycz wiel 2017

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Osiedla Koszyc

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam o dziewiątym posiedzeniu Rady Osiedla Koszyce, które odbędzie się o godz.17:00, w czwartek 16.02. 2017r., w siedzibie Rady Osiedla Koszyce w Pile, przy ul. Wenedów 8A. Jednocześnie zapraszam mieszkańców Koszyc do wzięcia udziału w tym posiedzeniu.

 1. Sprawy regulaminowe
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla o podejmowanych działaniach w okresie pomiędzy VIII a IX posiedzeniem Rady Osiedla.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Osiedla o podejmowanych działaniach pomiędzy VIII a IX posiedzeniem Rady Osiedla.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Osiedla Koszyce oraz z wykonania uchwał Rady Osiedla Koszyce za 2016 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Osiedla za 2016 rok  przez Zarząd Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016r. przez Zarząd Osiedla.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2017r przez Zarząd Osiedla.
 8. Projekt uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Osiedla Koszyce za 2016r.
 9. Dyskusja nad kierunkami działań organów Osiedla
 10. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Osiedla
Wiesław Bartoszewicz

Strona 3 z 24

bip logo

 

uwaga

 

logo rafal kalinowski

Początek strony