slogan

Uchwała nr III/26/7
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Osiedla Koszyce w Pile za 2016 rok.

Na podstawie § 6. ust. 1i 4 pkt. 3 oraz § 10 ust.1 i 5 oraz § 11 ust.3 pkt. 3 ,4 i 7 oraz §20 ust 5 uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz. 3165), Rada Osiedla Koszyce uchwala co następuje:

§1. Rada Osiedla Koszyce udziela absolutorium dla Zarządu Osiedla Koszyce za 2016 rok.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała nr III/25/6
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2017 przez Zarząd Osiedla Koszyce.

Na podstawie § 6. ust. 1,4 pkt. 2 oraz § 10 ust.1 i 5 oraz § 11 ust.3 pkt. 2, 3,4 i § 20 ust 1, 3 pkt. 1, 2 uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz. 3165), Rada Osiedla Koszyce uchwala co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Koszyce przyjmuje budżet na rok 2017 do wykonania przez Zarząd Osiedla Koszyce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały

Uchwała nr III/24/5/2017
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Rady Osiedla Koszyce za rok 2016 przez Zarząd Osiedla Koszyce.

Na podstawie § 6. Ust 1 i. 4 pkt. 2,3 oraz § 10 ust.1 i 5 oraz § 11 ust.3 pkt. 3,4 ,7 oraz §20 ust 3 pkt. 2 i ust 4 i5 uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz. 3165), Rada Osiedla Koszyce uchwala co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Koszyce przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 Rady Osiedla Koszyce przez Zarząd Osiedla Koszyce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały

Uchwała nr III/23/4/2017 
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał Rady Osiedla oraz prac Zarządu Osiedla Koszyce w Pile za rok 2016.

Na podstawie § 6. Ust1 i. 4 pkt. 3 oraz § 10 ust.1 i 5 oraz § 11 ust.3 pkt.2,3 , 4,7 i § 20 ust 5 uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz. 3165), Rada Osiedla Koszyce uchwala co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Koszyce przyjmuje sprawozdanie za rok 2016 z wykonania uchwał Rady Osiedla Koszyce oraz sprawozdania z prac Zarządu Osiedla Koszyce w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały

Uchwała nr III/22/3/2017
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 12 stycznia 2017r.

w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Osiedla na 2017r.

Na podstawie § 6. ust. 4 pkt. 5 oraz § 10 ust.1 i 5 oraz § 11 ust.3 pkt. 4 uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz. 3165), Rada Osiedla Koszyce uchwala co następuje:

§1. Określa kierunki działania Zarządu Osiedla na 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla Koszyce.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

W imieniu Rady Osiedla
Przewodniczący Rady Osiedla
Wiesław Bartoszewicz

Załącznik do uchwały  

Strona 1 z 13

Początek strony