slogan

Uchwała nr III/35/16/2017
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie  powołania na radnego Rady Osiedla  Koszyc Pana Krystiana Edwarda Nahajowskiego.

Na podstawie § 38. uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz. 3165), Rada Osiedla Koszyce, uchwala co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Koszyce na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez Pana Krystiana Edwarda Nahajowskiego, powołuje go i nadaje mandat radnego Rady Osiedla Koszyce w Pile zgodnie § 38 Statutu Osiedla Koszyce

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała nr III/34/15/2017
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie  wygaśnięcia mandatu radnej.

Na podstawie § 37. ust. 1. pkt. 2 i ust 2 uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz. 3165), Rada Osiedla Koszyce, uchwala co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Koszyce na podstawie pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu przez Panią Leokadie Szyszkę, wygasza jej mandat radnej Rady Osiedla Koszyce w Pile zgodnie § 37.ust.1 pkt.2 i ust 2 Statutu Osiedla Koszyce

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała nr  III/33/14/2017
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie  powołania na radnego Rady Osiedla  Koszyc Pana Radosława Suchy.

Na podstawie § 38. uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz. 3165), Rada Osiedla Koszyce, uchwala co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Koszyce na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez Pana Radosława Suchy, powołuje go i nadaje mandat radnego Rady Osiedla Koszyce w Pile zgodnie § 38 Statutu Osiedla Koszyce

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała nr  III/32/13 /2017
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie  wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie § 37. ust. 1. pkt. 2 i ust 2 uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz. 3165), Rada Osiedla Koszyce, uchwala co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Koszyce na podstawie pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu przez Pana Daniela Niżyńskiego, wygasza mandat radnego Rady Osiedla Koszyce w Pile zgodnie § 37.ust.1 pkt.2 i ust 2 Statutu Osiedla Koszyce

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała nr III/31/12/2017
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie  powołania na radną Rady Osiedla  Koszyc Panią Barbarę Teresę Podlecką.

Na podstawie § 38. uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz. 3165), Rada Osiedla Koszyce, uchwala co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Koszyce na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez Panią Barbarę Teresą Podlecką, powołuje ją i nadaje mandat radnej Rady Osiedla Koszyce w Pile zgodnie § 38 Statutu Osiedla Koszyce

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Strona 1 z 15

Początek strony